Fundar 65 Resultados para: bûnért

 • A bika húsát, bõrét és beleit a táboron kívül égesd el. Ez a bûnért való áldozat. (Kivonulás könyve 29, 14)

 • Mindennap be kell mutatnod egy bikát, mint bûnért való áldozatot engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt az engesztelõ áldozat bemutatása által és szenteld meg felkenéssel. (Kivonulás könyve 29, 36)

 • Ha a fölkent pap vétkezik, s ezzel a népet is bûnbe viszi, ajánljon fel az Úrnak az elkövetett bûnért egy bikát, egy hibátlan szarvasmarhát áldozatul a bûnért. (Leviták könyve 4, 3)

 • A bûnért feláldozott bikának a hájából vegye el a következõket: a beleket borító hájat, a belek fölött levõ egész hájat, (Leviták könyve 4, 8)

 • a közösség ajánljon fel bûnért való áldozatul egy bikát, egy hibátlan szarvasmarhát, mégpedig akkor, amikor kitudódik a vétek, amelyet elkövettek. Vezessék a megnyilatkozás sátora elé, (Leviták könyve 4, 14)

 • Tegye kezét a kecskebak fejére, és áldozza fel azon a helyen, ahol az égõáldozatot szokták bemutatni az Úrnak. A bûnért való áldozat ez: (Leviták könyve 4, 24)

 • Tegye kezét az állat fejére, és áldozza fel a bûnért azon a helyen, ahol az égõáldozatot mutatják be. (Leviták könyve 4, 33)

 • Válassza ki az összes hájat, mint ahogy a közösségi áldozatra szánt bárányét kiválasztják, a pap pedig égesse el ezeket a darabokat az oltáron, mint az Úrnak szánt eledelt. A pap így végezze el az ember fölött az engesztelés szertartását az elkövetett bûnért, s akkor az bocsánatot nyer. (Leviták könyve 4, 35)

 • hozzon az Úrnak jóvátételi áldozatul az elkövetett bûnért egy nõstényt a nyájból (juhot vagy kecskét) engesztelõ áldozatul, a pap pedig végezze el fölötte az engesztelés szertartását, és az megszabadítja õt a bûntõl. (Leviták könyve 5, 6)

 • Ha nem áll módjában juhot-kecskét venni, vigyen az Úrnak az elkövetett bûnért jóvátételi áldozatul két gerlét vagy két galambot. Az egyiket bûnért való áldozatul, a másikat égõáldozatul. (Leviták könyve 5, 7)

 • Adja át a papnak, õ pedig elõször azt áldozza fel, amelyet bûnért való áldozatra szántak. A pap fogja meg a nyakát és törje el a nyakszirtjét, de úgy, hogy a fejét ne szakítsa le. (Leviták könyve 5, 8)

 • Az áldozati állat vérével hintse meg az oltár oldalát, a maradék vért pedig nyomja ki az oltár lábához. Ez a bûnért való áldozat. (Leviták könyve 5, 9)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina