Fundar 33 Resultados para: bárcsak

  • Legeltesd botoddal népedet, örökséged nyáját, amely egyedül él az erdõben, egy gyümölcsöskertnek a közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdanában! (Mikeás könyve 7, 14)

  • Bárcsak bezárná valaki közületek az ajtókat, hogy ne gyújtson senki hiába tüzet oltáromon! Nem találom kedvemet bennetek - mondja a Seregek Ura -, nem fogadom szívesen kezetekbõl az ételáldozatot. (Malakiás könyve 1, 10)

  • "Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elõl. (Lukács evangéliuma 19, 42)

  • Lám, már jóllaktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk is uralomra jutottatok! Bárcsak uralomra jutottatok volna, hogy veletek uralkodhatnánk! (Korintusiaknak írt I. levél 4, 8)

  • Bárcsak eltûrnétek részemrõl egy kis balgaságot! (Korintusiaknak írt II. levél 11, 1)

  • Félek ugyanis, hogy amikor odaérek, nem talállak titeket olyanoknak, mint szeretnélek. Ti viszont olyannak találtok, amilyennek nem kívántok. Bárcsak ne fordulna elõ köztetek civódás, irigység, harag, egyenetlenség, rágalom, árulkodás, kevélység, pártoskodás, (Korintusiaknak írt II. levél 12, 20)

  • Bárcsak egészen megcsonkítanák magukat azok, akik zavart támasztanak köztetek! (Galatáknak írt levél 5, 12)

  • Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek õket, mert õk vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekrõl. Bárcsak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz az nem válnék javatokra. (Zsidóknak írt levél 13, 17)

  • Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! (Jelenések könyve 3, 15)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina