Fundar 33 Resultados para: bárcsak

 • Így szólok: "Bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak, akkor elrepülnék és megnyugodnék." (Zsoltárok könyve 55, 7)

 • Halld meg, népem, amire intelek, bárcsak hallgatnál rám, Izrael! (Zsoltárok könyve 81, 9)

 • Ó, bárcsak hallgatna rám népem, bárcsak utamon járna Izrael! (Zsoltárok könyve 81, 14)

 • Bárcsak meghallanátok ma a szavát: "Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint egykor Meribánál, mint a pusztában Massza napján! (Zsoltárok könyve 95, 8)

 • Bárcsak szilárdak volnának útjaim, és megtartanám, amit parancsoltál! (Zsoltárok könyve 119, 5)

 • Ó, Uram, bárcsak lesújtanál a gonoszokra, bárcsak távoznának a vérszopók. (Zsoltárok könyve 139, 19)

 • Bárcsak ügyeltél volna törvényemre, akkor boldogságod hasonlítana a folyóhoz, és igazságosságod a tenger hullámához. (Izajás könyve 48, 18)

 • Olyanok vagyunk, mintha nem te uralkodtál volna régtõl fogva felettünk; mintha nem a te nevedrõl neveztek volna el minket. Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál! Színed elõtt megolvadnának a hegyek, (Izajás könyve 63, 19)

 • mert nem ölt meg anyám méhében. Bárcsak anyám teste lett volna a sírom, amikor még a méhében hordozott! (Jeremiás könyve 20, 17)

 • ezt mondta Jeremiás próféta: "Úgy legyen! Bárcsak így tenne az Úr! Bár teljesítené szavaidat, amelyekkel azt jövendölted, hogy visszahozza az Úr templomának edényeit és az összes számûzöttet is Babilonból erre a helyre. (Jeremiás könyve 28, 6)

 • Ekkor Dániel, akit Béltsacárnak is neveztek, egy órára mozdulatlanságba dermedt, mert gondolatai annyira megrémítették. De a király figyelmeztette: "Béltsacár, ne rémítsen meg az álom és jelentése!" Béltsacár ezt a feleletet adta: "Uram, bárcsak gyûlölõidnek szólna ez az álom, és ellenségeidnek a jelentése. (Dániel könyve 4, 16)

 • Így szóltam: Elvetettél színed elõl. Bárcsak meglátnám még szent templomodat! (Jónás könyve 2, 5)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina