Fundar 148 Resultados para: Urunk

 • Fordítsd meg hát, Urunk, sorsunkat, ahogy délen a patakokat változtatod. (Zsoltárok könyve 126, 4)

 • Így hangzott az ima: "Urunk, Urunk és Istenünk, mindenek Teremtõje, Félelmetes és Hatalmas, Igazságos és Könyörületes, (Makkabeusok II. könyve 1, 24)

 • hogy õk is megtudják, amit mi már tudunk: nincsen más Isten, Urunk, rajtad kívül. (Sirák fia könyve 36, 4)

 • Ítéleteid útját jártuk s benned reméltünk, Urunk. Neved és emlékezeted után vágyódott a lelkünk. (Izajás könyve 26, 8)

 • Urunk, Istenünk! Más urak parancsoltak nekünk, nem te, de mi csak a te nevedet dicsérjük. (Izajás könyve 26, 13)

 • A szorongattatásban téged keresünk, Urunk, az elnyomatás nyomorával te fenyítettél meg minket. (Izajás könyve 26, 16)

 • Most tehát Urunk, Istenünk, szabadíts ki minket a kezébõl, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy csak te vagy Isten, az Úr." (Izajás könyve 37, 20)

 • Miért hagytad Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük a szívünk, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra, a te szolgáidért, örökrészed törzseiért. (Izajás könyve 63, 17)

 • Mégis Urunk, te vagy a mi atyánk; mi vagyunk az anyag, és te aki formálsz, a te kezed mûve vagyunk mindnyájan. (Izajás könyve 64, 7)

 • Ne haragudj ránk annyira, Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk. (Izajás könyve 64, 8)

 • Imádkozzatok értünk is az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hiszen vétkeztünk Urunk, a mi Istenünk ellen, s az Úr neheztelése és haragja mind a mai napig nem fordult el tõlünk. (Báruk könyve 1, 13)

 • Attól a naptól fogva, hogy atyáinkat kihozta Egyiptom földjérõl, egészen a mai napig engedetlenek voltunk Urunk, a mi Istenünk iránt, és vonakodtunk a szavára hallgatni. (Báruk könyve 1, 19)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina