Fundar 107 Resultados para: zemljom

 • I reèe Bog: "Nek' povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek' polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 20)

 • Prvom je ime Pišon, a optjeèe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata. (Knjiga Postanka 2, 11)

 • reèe Bog Noi: "Odluèio sam da bude kraj svim biæima jer se zemlja napunila opaèinom; i, evo, uništit æu ih zajedno sa zemljom. (Knjiga Postanka 6, 13)

 • Od èistih životinja i od životinja koje nisu èiste, od ptica, od svega što zemljom puzi, (Knjiga Postanka 7, 8)

 • Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom. (Knjiga Postanka 7, 18)

 • Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom. (Knjiga Postanka 7, 19)

 • Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom. (Knjiga Postanka 7, 24)

 • Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke što bijaše s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu. (Knjiga Postanka 8, 1)

 • Sa sobom izvedi sva živa biæa, sva stvorenja što su s tobom: ptice, stoku i sve gmizavce što zemljom puze; neka zemljom vrve, plode se i na zemlji množe!" (Knjiga Postanka 8, 17)

 • Sve životinje, svi gmizavci, sve ptice - svi stvorovi što se zemljom mièu - iziðu iz korablje, vrsta za vrstom. (Knjiga Postanka 8, 19)

 • Abram proðe zemljom do mjesta Šekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji. (Knjiga Postanka 12, 6)

 • Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom. (Knjiga Postanka 12, 10)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina