Fundar 33 Resultados para: radosno

 • i sveæenik Sadok i prorok Natan pomazaše ga na Gihonu za kralja. Zatim su sišli radosno klièuæi, i sav je grad uzavreo; to je buka koju ste èuli. (Prva knjiga o kraljevima 1, 45)
 • Tada David reèe levitskim knezovima da izmeðu svoje braæe postave pjevaèe s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se èuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje. (Prva knjiga Ljetopisa 15, 16)

 • Tako je David s izraelskim starješinama i tisuænicima radosno išao prenoseæi gore Kovèeg saveza Jahvina iz Obed-Edomove kuæe. (Prva knjiga Ljetopisa 15, 25)

 • Tako je sav Izrael prenosio gore Kovèeg saveza Jahvina, radosno klièuæi uz jeku rogova, truba i cimbala, igrajuæi uza zvuke harfe i citre. (Prva knjiga Ljetopisa 15, 28)

 • I tako nitko nije mogao razlikovati radosno klicanje od plaèa u narodu; jer je narod glasno klicao i vika se èula vrlo daleko. (Knjiga Ezrina 3, 13)

 • Izraelci - sveæenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva - radosno posvetiše taj Dom Božji. (Knjiga Ezrina 6, 16)

 • I svetkovahu radosno Blagdan beskvasnih hljebova sedam dana: jer ih je Jahve ispunio radošæu i obratio prema njima srce asirskog kralja da ojaèa njihove ruke u radovima oko Doma Boga, Boga Izraelova. (Knjiga Ezrina 6, 22)
 • Boga svoga ja uznosim, i duša moja hvali kralja nebeskoga, i radosno klikæe velièini njegovoj: (Tobija 13, 9)

 • A noæ ona bila žalosna dovijeka, ne èulo se u njoj radosno klicanje! (Knjiga o Jobu 3, 7)

 • Vapije k Bogu i Bog ga usliša: radosno On ga pogleda u lice; vrati èovjeku pravednost njegovu. (Knjiga o Jobu 33, 26)

 • Krilima svojim noj trepæe radosno, iako krila oskudnih i perja. (Knjiga o Jobu 39, 13)

 • Jahve, zbog tvoje se moæi kralj veseli, zbog pomoæi tvoje radosno klièe. (Psalmi 21, 2)
“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina