Fundar 1533 Resultados para: ime

 • A Abimelek reèe: "Ne znam tko je to uèinio; ni ti me nisi o tome obavijestio, niti sam ja o tome èuo, osim danas." (Knjiga Postanka 21, 26)

 • Abraham uzme ovaca i goveda pa ih dade Abimeleku te njih dvojica sklope savez. (Knjiga Postanka 21, 27)

 • Nato Abimelek zapita Abrahama: "Što znaèi ovih sedam janjaca koje si na stranu stavio?" (Knjiga Postanka 21, 29)

 • Pošto su sklopili savez kod Beer Šebe, Abimelek i zapovjednik njegove vojske Fikol odu i vrate se u zemlju Filistejaca. (Knjiga Postanka 21, 32)

 • Abraham zasadi kod Beer Šebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve - Boga Vjeènoga. (Knjiga Postanka 21, 33)

 • Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve proviða". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina proviðanja." (Knjiga Postanka 22, 14)

 • A i njegova suložnica, kojoj bijaše ime Reuma, rodila je Tebaha, Gahama, Tahaša i Maaku. (Knjiga Postanka 22, 24)

 • A Rebeka imala brata komu bijaše ime Laban. Laban se požuri van, k èovjeku kod studenca. (Knjiga Postanka 24, 29)

 • Izak se vratio iz blizine Beer Lahaj Roja; živio je, naime, u kraju Negeba. (Knjiga Postanka 24, 62)

 • A ovo su sinovi Jišmaelovi, svaki po svom imenu i po svom roðenju: Jišmaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, (Knjiga Postanka 25, 13)

 • To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena. (Knjiga Postanka 25, 16)

 • Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrtaè. Stoga mu nadjenuše ime Ezav. (Knjiga Postanka 25, 25)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina