Fundar 5 Resultados para: hodim

  • Jer tvoja je dobrota pred oèima mojim, u istini tvojoj ja hodim. (Psalmi 26, 3)

  • A ja u nedužnosti svojoj hodim: izbavi me, milostiv mi budi. (Psalmi 26, 11)

  • jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si oèuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih. (Psalmi 56, 14)

  • Uèi me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega! (Psalmi 86, 11)

  • Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE (Psalmi 119, 128)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina