Fundar 105 Resultados para: govore

 • Uto Jakov dozna kako Labanovi sinovi govore: "Sve dobro našega oca uze Jakov; i od onoga što bi moralo pripasti našem ocu namaknuo je sve ono bogatstvo." (Knjiga Postanka 31, 1)

 • A èovjek reèe: "Odavde su otišli. Èuo sam ih gdje govore: 'Hajdemo u Dotan.'" Tako Josip ode za svojom braæom i naðe ih u Dotanu. (Knjiga Postanka 37, 17)

 • Ta svojim oèima možete vidjeti, kao što vidi i moj brat Benjamin, da vam to moja usta govore. (Knjiga Postanka 45, 12)

 • Ako u kojem tvome gradu što ti ga Jahve, Bog tvoj, dadne da se u njemu nastaniš, èuješ gdje govore: (Ponovljeni zakon 13, 13)

 • slušaj što govore; ohrabrit æeš se i napast æeš na tabor." On siðe sa svojim momkom Purom do prvih taborskih straža. (Knjiga o sucima 7, 11)

 • Gideon posla glasnike po svoj Efrajimovoj gori da govore: "Siðite pred Midjance i zauzmite prije njih sve gazove do Bet-Bara i Jordana." Svi se ljudi od plemena Efrajimova odazvaše i zauzeše gazove voda do Bet-Bara i Jordana. (Knjiga o sucima 7, 24)

 • Tada David reèe Šaulu: "Zašto slušaš ljude koji ti govore da David snuje tebi propast? (Prva knjiga o Samuelu 24, 10)

 • Mnogi govore: "Tko æe nam pokazati sreæu?" Obasjaj nas, Jahve, svjetlom svoga lica! (Psalmi 4, 7)

 • Ne uzmi me s bezbožnicima i s onima koji èine bezakonje, koji govore slatko s bližnjima a u srcu im je pakost. (Psalmi 28, 3)

 • Nek' zanijeme usne lažljive koje protiv pravednika govore drsko, oholo i prezirno. (Psalmi 31, 19)

 • Razvaljuju svoja usta na me i govore: "Ha, ha, vidjesmo oèima svojim!" (Psalmi 35, 21)

 • Nek' radosno klièu kojima je pravo moje na srcu i nek' svagda govore: "Velik je Jahve! Milo mu je spasenje sluge njegova!" (Psalmi 35, 27)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina