Fundar 47 Resultados para: gnjevu

 • neæu više gnjevu dati maha, neæu opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne èovjek: Svetac posred tebe - neæu više gnjevan dolaziti! (Hošea 11, 9)

 • U gnjevu svom kralja ti dadoh i u srdžbi ti ga uzimam. (Hošea 13, 11)

 • U gnjevu, u bijesu, izvršit æu osvetu na narodima koji nisu slušali." (Mihej 5, 14)

 • Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? (Mihej 7, 8)

 • Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik! Jahve se osveæuje, gospodar srdžbe! Jahve se osveæuje svojim protivnicima, ustrajan u gnjevu na neprijatelje. (Nahum 1, 2)

 • Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moæi. Ne, Jahve neæe pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci. (Nahum 1, 3)

 • Jahve, èuo sam za slavu tvoju, Jahve, tvoje mi djelo ulijeva jezu! Ponovi ga u naše vrijeme! Otkrij ga u naše vrijeme! U gnjevu se svojem smilovanja sjeti! (Habakuk 3, 2)

 • Ako pak naša nepravednost istièe Božju pravednost, što æemo na to reæi? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu? (Poslanica Rimljanima 3, 5)

 • Ne osveæujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja æu je vratiti, veli Gospodin. (Poslanica Rimljanima 12, 19)

 • Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neæe uæi u moj poèinak! (Poslanica Hebrejima 3, 11)

 • U Poèinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo, prema onom što je rekao: Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neæe uæi u moj poèinak, premda su djela od postanka svijeta dovršena. (Poslanica Hebrejima 4, 3)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina