Fundar 558 Resultados para: gdje

 • Onda ih pohrani u Šator sastanka pred Svjedoèanstvo; ondje gdje se s tobom sastajem. (Knjiga Brojeva 17, 19)

 • Potom neka sveæenik uzme cedrovine, izopa i crvenoga prediva pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. (Knjiga Brojeva 19, 6)

 • Anðeo Jahvin poðe naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se provuèe ni desno ni lijevo. (Knjiga Brojeva 22, 26)

 • Zemlju razdijelite kockom meðu svoje rodove. Brojnijem poveæajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otaèkim plemenima dijelite im baštinu. (Knjiga Brojeva 33, 54)

 • "Naredi Izraelcima da ustupe levitima od baštine koju posjeduju gradove gdje æe stanovati i pašnjake oko gradova. To dajte levitima. (Knjiga Brojeva 35, 2)

 • Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraštaja do naraštaja svuda gdje budete boravili. (Knjiga Brojeva 35, 29)

 • A vidio si, uostalom, i u pustinji, gdje te Jahve, Bog tvoj, cijeloga puta što ste ga prevalili dok ste stigli do ovoga mjesta, nosio kao što èovjek nosi svoga sinèiæa. (Ponovljeni zakon 1, 31)

 • Ali hešbonski kralj Sihon ne htjede nas pustiti preko svoga; jer Jahve, Bog tvoj, duh mu zaslijepi a srce otvrdnu, da ga preda u tvoje šake, gdje je i danas. (Ponovljeni zakon 2, 30)

 • Je li ikad koji narod èuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti èuo i na životu ostao? (Ponovljeni zakon 4, 33)

 • zemlju u kojoj neæeš sirotinjski jesti kruha i gdje ti ništa neæe nedostajati; zemlju gdje kamenje ima željeza i gdje æeš iz njezinih brdina vaditi mjed. (Ponovljeni zakon 8, 9)

 • Jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli, gdje si, posijavši sjeme, morao svoj usjev svojom nogom natapati kao što se natapa povrtnjak. (Ponovljeni zakon 11, 10)

 • Ako u kojem tvome gradu što ti ga Jahve, Bog tvoj, dadne da se u njemu nastaniš, èuješ gdje govore: (Ponovljeni zakon 13, 13)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina