Fundar 4133 Resultados para: dan

 • A njezin brat i majka odgovore: "Neka djevojka ostane s nama još desetak dana, pa poslije toga poði!" (Knjiga Postanka 24, 55)
 • Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. (Knjiga Postanka 25, 2)

 • A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci. (Knjiga Postanka 25, 3)

 • Izaku je bilo èetrdeset godina kad se oženio Rebekom, kæerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana. (Knjiga Postanka 25, 20)

 • Jednom Jakov kuhaše jelo. Ezav stigne s polja, gladan. (Knjiga Postanka 25, 29)

 • Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje. (Knjiga Postanka 26, 17)

 • Odande se popne u Beer Šebu. (Knjiga Postanka 26, 23)
 • Toga istog dana doðu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: "Našli smo vodu." (Knjiga Postanka 26, 32)

 • On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba. (Knjiga Postanka 26, 33)

 • A on nastavi: "Vidiš, ostario sam, a ne znam dana svoje smrti. (Knjiga Postanka 27, 2)

 • Otiði k stadu i odande mi donesi dva lijepa kozleta, a ja æu od njih prirediti ukusan obrok tvome ocu, kako on voli. (Knjiga Postanka 27, 9)

 • Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio pa reèe u sebi: "Èim doðu dani žalosti za mojim ocem, ubit æu ja svoga brata Jakova." (Knjiga Postanka 27, 41)
“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina