Fundar 333 Resultados para: zęby

 • Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. (Ewangelia Łukasza 8, 56)

 • Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. (Ewangelia Łukasza 9, 21)

 • Prosiłem Twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. (Ewangelia Łukasza 9, 40)

 • Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? (Ewangelia Łukasza 9, 54)

 • Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. (Ewangelia Łukasza 10, 2)

 • Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. (Ewangelia Łukasza 10, 40)

 • Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. (Ewangelia Łukasza 11, 35)

 • Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie. (Ewangelia Łukasza 11, 54)

 • Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. (Ewangelia Łukasza 12, 13)

 • Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? (Ewangelia Łukasza 12, 42)

 • Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. (Ewangelia Łukasza 12, 49)

 • Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. (Ewangelia Łukasza 13, 33)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina