Fundar 333 Resultados para: zęby

 • Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. (Ewangelia Łukasza 5, 7)

 • A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. (Ewangelia Łukasza 5, 14)

 • Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. (Ewangelia Łukasza 6, 7)

 • Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! (Ewangelia Łukasza 6, 31)

 • Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. (Ewangelia Łukasza 6, 34)

 • Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. (Ewangelia Łukasza 7, 3)

 • Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. (Ewangelia Łukasza 8, 12)

 • Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do Czeluści. (Ewangelia Łukasza 8, 31)

 • A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. (Ewangelia Łukasza 8, 32)

 • Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. (Ewangelia Łukasza 8, 37)

 • Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: (Ewangelia Łukasza 8, 38)

 • A oto przyszedł człowiek, imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił Go, żeby zaszedł do jego domu. (Ewangelia Łukasza 8, 41)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina