Fundar 333 Resultados para: zęby

 • Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [ krzyża]. (Ewangelia Marka 15, 36)

 • Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. (Ewangelia Marka 16, 1)

 • jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. (Ewangelia Łukasza 1, 9)

 • on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. (Ewangelia Łukasza 1, 17)

 • W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. (Ewangelia Łukasza 2, 1)

 • żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. (Ewangelia Łukasza 2, 5)

 • Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? (Ewangelia Łukasza 3, 7)

 • Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? (Ewangelia Łukasza 3, 12)

 • Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. (Ewangelia Łukasza 4, 3)

 • Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, (Ewangelia Łukasza 4, 10)

 • Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. (Ewangelia Łukasza 4, 42)

 • Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. (Ewangelia Łukasza 5, 3)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina