Fundar 29 Resultados para: nazwa

 • Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. (Księga Rodzaju 2, 11)

 • Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. (Księga Rodzaju 2, 13)

 • Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat. (Księga Rodzaju 2, 14)

 • I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. (Księga Rodzaju 28, 19)

 • W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba. (Księga Rodzaju 36, 32)

 • Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit. (Księga Rodzaju 36, 35)

 • A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab. (Księga Rodzaju 36, 39)

 • Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru - nazwa Debiru brzmiała przedtem Kiriat-Sefer. (Księga Jozuego 15, 15)

 • Następnie wyruszył Juda przeciw Kananejczykom, którzy zajmowali Hebron - nazwa Hebronu brzmiała niegdyś Kiriat-Arba - i pobił Szeszaja, Achimana i Talmaja. (Księga Sedziów 1, 10)

 • Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru - nazwa Debiru brzmiała przedtem Kiriat-Sefer. (Księga Sedziów 1, 11)

 • Pokolenie Józefa posłało najpierw wywiadowców do Betel - a nazwa tego miasta brzmiała niegdyś Luz. (Księga Sedziów 1, 23)

 • Udał się więc ten człowiek do ziemi Chetytów, gdzie zbudował miasto, któremu dał nazwę Luz, i nazwa ta istnieje aż do dnia dzisiejszego. (Księga Sedziów 1, 26)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina