Fundar 123 Resultados para: królestwa

 • Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. (Księga Daniela 10, 13)

 • Na jego miejsce wystąpi ten, co pośle poborcę daniny do pięknego królestwa, ale po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie ani w wyniku wojny. (Księga Daniela 11, 20)

 • Przeto oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana - w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię. (Księga Sofoniasza 3, 8)

 • Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych (Ewangelia Mateusza 4, 8)

 • Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (Ewangelia Mateusza 5, 20)

 • Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (Ewangelia Mateusza 7, 21)

 • A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów . (Ewangelia Mateusza 8, 12)

 • Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. (Ewangelia Mateusza 9, 35)

 • On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. (Ewangelia Mateusza 13, 11)

 • Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. (Ewangelia Mateusza 13, 38)

 • Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, (Ewangelia Mateusza 13, 41)

 • A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. (Ewangelia Mateusza 13, 52)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina