Fundar 88 Resultados para: kamień

 • On zaś spojrzał na nich i rzekł: Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? (Ewangelia Łukasza 20, 17)

 • Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. (Ewangelia Łukasza 20, 18)

 • Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (Ewangelia Łukasza 21, 6)

 • Kamień od grobu zastały odsunięty. (Ewangelia Łukasza 24, 2)

 • A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. (Ewangelia Jana 8, 7)

 • A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. (Ewangelia Jana 11, 38)

 • Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. (Ewangelia Jana 11, 39)

 • Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. (Ewangelia Jana 11, 40)

 • A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. (Ewangelia Jana 20, 1)

 • Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to było możliwe - z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, (List do Rzymian 9, 32)

 • jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. (List do Rzymian 9, 33)

 • To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. (1 List Piotra 2, 6)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina