Fundar 88 Resultados para: kamień

 • Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. (Księga Daniela 6, 18)

 • Kamień ze ściany zawoła, a belka budowy mu zawtóruje: (Księga Habakuka 2, 11)

 • Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej, (Księga Aggeusza 2, 15)

 • Patrz - oto kamień, który kładę przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem oczu, Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju - wyrocznia Pana Zastępów. (Księga Zachariasza 3, 9)

 • Czymże ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie, wśród radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki za nią! (Księga Zachariasza 4, 7)

 • Z niej będzie kamień węgielny, z niej więź i z niej łuki bojowe, z niej dzielni wodzowie. (Księga Zachariasza 10, 4)

 • i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. (Ewangelia Mateusza 4, 6)

 • Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? (Ewangelia Mateusza 7, 9)

 • Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. (Ewangelia Mateusza 18, 6)

 • Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. (Ewangelia Mateusza 21, 42)

 • Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. (Ewangelia Mateusza 21, 44)

 • Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (Ewangelia Mateusza 24, 2)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina