Fundar 80 Resultados para: innego

 • Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż - jak mówiła - dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain. (Księga Rodzaju 4, 25)

 • Lecz Mojżesz rzekł: Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego. (Księga Wyjścia 4, 13)

 • Gdyby wół jednego właściciela uderzył wołu innego właściciela i zabiłby go, wówczas sprzedadzą żywego wołu i podzielą się zapłatą za niego, podzielą się też zabitym wołem. (Księga Wyjścia 21, 35)

 • Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością. (Księga Kapłańska 19, 20)

 • Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni. (Księga Liczb 14, 12)

 • Lecz anioł Pana rzekł do Balaama: Idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem. Poszedł więc Balaam z książętami Balaka. (Księga Liczb 22, 35)

 • Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał. (Księga Liczb 35, 33)

 • Gdy one poślubią męża z innego pokolenia Izraelitów, ich część będzie odłączona od działu naszych przodków, a dodana zostanie do działu pokolenia, z którego mężów poślubią, więc nasza część otrzymana losem zmaleje. (Księga Liczb 36, 3)

 • Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. (Księga Powtórzonego Prawa 4, 35)

 • Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. (Księga Powtórzonego Prawa 4, 39)

 • Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, (Księga Powtórzonego Prawa 24, 2)

 • Odpowiedział mu jego towarzysz mówiąc: Nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz. (Księga Sedziów 7, 14)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina