Fundar 3019 Resultados para: zis

 • şi i-a zis: „Om plin de toate înşelăciunile şi de orice nelegiuire, fiu al diavolului, duşman al oricărei dreptăţi, nu vei înceta oare să strâmbi căile cele drepte ale Domnului? (Faptele Apostolilor 13, 10)

 • Atunci, Paul, ridicându-se, şi făcând semn cu mâna, a zis: „Bărbaţi israelíţi şi voi, temători de Dumnezeu, ascultaţi! (Faptele Apostolilor 13, 16)

 • Atunci Paul şi Bárnaba au zis cu îndrăzneală: „Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că voi îl respingeţi şi nu vă judecaţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre păgâni! (Faptele Apostolilor 13, 46)

 • i-a zis cu glas puternic: „Ridică-te! [Stai] drept pe picioarele tale!”. El a sărit şi a început să umble. (Faptele Apostolilor 14, 10)

 • După o discuţie îndelungată, Petru s-a ridicat şi le-a zis: „Fraţilor, voi ştiţi prea bine că din primele zile Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca, prin gura mea, păgânii să asculte cuvântul evangheliei şi să creadă. (Faptele Apostolilor 15, 7)

 • Când au terminat ei, a luat cuvântul Iacób şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! (Faptele Apostolilor 15, 13)

 • Apoi, scoţându-i afară, le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”. (Faptele Apostolilor 16, 30)

 • Chiar şi unii dintre filozofii epicurieni şi stoici conversau cu el şi i-au zis: „Ce vrea să spună vorbăreţul acesta?”. Alţii: „Pare să fie un predicator al zeităţilor străine, pentru că predică despre Isus şi înviere”. (Faptele Apostolilor 17, 18)

 • Dar pentru că i se împotriveau şi-l insultau, el şi-a scuturat hainele şi le-a zis: „Sângele vostru să cadă pe capul vostru! Eu sunt curat! De acum voi merge la păgâni”. (Faptele Apostolilor 18, 6)

 • Când Paul voia să ia cuvântul, Galión le-a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt, (Faptele Apostolilor 18, 14)

 • ci, luându-şi rămas bun, le-a zis: „Mă voi înoarce din nou la voi dacă va voi Dumnezeu”. Şi a plecat din Éfes. (Faptele Apostolilor 18, 21)

 • El le-a zis: „Atunci ce fel de botez aţi primit?”. Ei au răspuns: „Botezul lui Ioan”. (Faptele Apostolilor 19, 3)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina