Fundar 534 Resultados para: nostru

  • şi spuneau: „Amin! Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, cinstea, puterea şi tăria [să fie] Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 12)

  • Şi cel de-al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă. Atunci au răsunat glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii aparţine acum Domnului nostru şi Unsului său. Iar el va domni în vecii vecilor”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 11, 15)

  • Şi s-a auzit un glas puternic în cer spunând: „Acum a venit mântuirea şi puterea, împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său, pentru că a fost aruncat [afară] acuzatorul fraţilor noştri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 10)

  • După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulţimi, care spunea în cer: „Aleluia! Mântuirea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 1)

  • Şi a ieşit un glas de la tron, spunând: „Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, toţi slujitorii lui şi voi cei care vă temeţi de el, mici şi mari!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 5)

  • Şi am auzit [ceva] ca glasul unei mulţimi numeroase, ca vuietul unor ape multe şi ca sunetul unui tunet puternic, spunând: „Aleluia! Pentru că [şi-a început] domnia Domnul Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 6)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina