Fundar 245 Resultados para: mari

 • Şi a făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mare – ca să stăpânească ziua – şi luminătorul cel mic – ca să stăpânească noaptea – şi stelele. (Cartea Genezei 1, 16)
 • Şi Dumnezeu a creat peştii cei mari şi toate fiinţele vii care mişună în ape, după specia lor, şi toate păsările înaripate, după specia lor. Şi a văzut Dumnezeu că era bun. (Cartea Genezei 1, 21)

 • Domnul l-a lovit pe Faraón şi casa lui cu plăgi mari din cauza soţiei lui Abrám, Sarái. (Cartea Genezei 12, 17)

 • Ţinutul acela nu era în stare să-i țină ca să locuiască împreună, pentru că averile lor erau mari şi nu puteau să locuiască împreună. (Cartea Genezei 13, 6)

 • Dar pe poporul pe care ei îl vor sluji, eu îl voi judeca. Şi după aceea vor ieşi cu averi mari. (Cartea Genezei 15, 14)

 • Băieţii s-au făcut mari. Esáu a ajuns un vânător care cunoștea [arta vânătorii], om al câmpiei; dar Iacób era un om neprihănit, locuind în corturi. (Cartea Genezei 25, 27)

 • Lában a zis: „prin părţile noastre [nu se obișnuiește] să fie dată [fata] mai mică înaintea celei mai mari. (Cartea Genezei 29, 26)
 • Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună şi ţinutul în care locuiau nu le mai era suficient din pricina turmelor lor. (Cartea Genezei 36, 7)

 • De aceea, spune fiilor lui Israél: «Eu sunt Domnul: Eu vă voi scoate de sub jugul egipténilor, vă voi elibera din sclavia lor şi vă voi răscumpăra cu braţ întins şi cu mari judecăţi. (Cartea Exodului 6, 6)

 • Dar Faraón nu vă va asculta. Eu îmi voi pune mâna împotriva Egiptului şi voi scoate oştirile mele, poporul meu, pe fiii lui Israél, din ţara Egiptului prin mari judecăţi. (Cartea Exodului 7, 4)

 • Dacă darul lui va fi o ardere de tot din animalele mari, să-l aducă de parte bărbătească, fără cusur; să-l aducă la uşa cortului întâlnirii ca să fie bine plăcut înaintea Domnului! (Cartea Leviticului 1, 3)

 • Dacă cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de împăcare, dacă va aduce dintre animalele mari, să aducă fie parte bărbătească, fie parte femeiască, fără cusur! Să-l aducă înaintea Domnului! (Cartea Leviticului 3, 1)
“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina