Fundar 9265 Resultados para: care

 • De fapt sunt duhurile diavolilor, făcătoare de semne, care merg să adune regii întregului pământ pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 14)

 • „Iată, eu vin ca un hoţ! Fericit cel care veghează şi îşi păstrează hainele ca să nu umble gol şi [astfel] să i se vadă ruşinea!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 15)

 • Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino, îţi voi arăta judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape multe, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 1)

 • cu care s-au desfrânat regii pământului, iar locuitorii de pe pământ s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 2)

 • Dar îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune misterul femeii şi al Fiarei care o poartă, care are şapte capete şi zece coarne. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 7)

 • Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului al căror nume nu a fost scris în cartea vieţii de la întemeierea lumii vor fi cuprinşi de uimire văzând Fiara care era şi nu mai este, dar va veni din nou. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 8)

 • Aici [trebuie] o minte care să aibă înţelepciune! Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care era aşezată femeia. Mai sunt şi şapte regi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 9)

 • Fiara care era şi care nu mai este, chiar ca al optulea [rege] este. El este dintre cei şapte şi merge spre pieire; (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 11)

 • iar cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care n-au primit încă domnia, însă vor primi putere ca a unui rege, pentru o oră, împreună cu Fiara. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 12)

 • Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu el sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 14)

 • Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut şi pe care stă desfrânata sunt popoare şi mulţimi, neamuri şi limbi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 15)

 • Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi Fiara o vor urî pe desfrânată, o vor face să fie părăsită şi goală, vor devora carnea ei şi o vor arde în foc, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 16)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina