Fundar 735 Resultados para: acestea

 • Şi a zis Dumnezeu: „Iată, v-am dat toată iarba care face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. (Cartea Genezei 1, 29)
 • Acestea sunt originile cerului şi ale pământului, atunci când au fost create. Când Domnul Dumnezeu a făcut pământul şi cerul, (Cartea Genezei 2, 4)

 • Acestea sunt generaţiile fiilor lui Nóe, Sem, Ham şi Iafét. După potop li s-au născut fii. (Cartea Genezei 10, 1)

 • Acestea sunt familiile fiilor lui Nóe, după generaţiile lor, după neamurile lor. Şi din ei s-au răspândit popoarele pe pământ după potop. (Cartea Genezei 10, 32)

 • Şi i-a adus toate acestea, le-a spintecat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte, dar păsările nu le-a spintecat. (Cartea Genezei 15, 10)

 • Fata a alergat şi a făcut cunoscute în casa mamei sale toate acestea. (Cartea Genezei 24, 28)

 • Acestea sunt zilele anilor vieţii lui Abrahám pe care le-a trăit: o sută şaptezeci şi cinci de ani. (Cartea Genezei 25, 7)
 • Acestea sunt generațiile lui Ismaél, fiul lui Abrahám, pe care i-l născuse lui Abrahám Agár, egiptéanca, servitoarea Sárei. (Cartea Genezei 25, 12)

 • Acestea sunt numele fiilor lui Ismaél, după numele lor şi după generația lor: întâiul născut al lui Ismaél, Nebaiót, Chedár, Adbeél, Mibsám, (Cartea Genezei 25, 13)

 • Aceştia sunt fiii lui Ismaél şi acestea sunt numele lor, după aşezările şi taberele lor. Ei sunt cei doisprezece principi după neamurile lor. (Cartea Genezei 25, 16)

 • Locuieşte ca străin în ţara aceasta; eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta, căci ţie şi descendenței tale vă voi da toate ţinuturile acestea şi voi împlini jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Abrahám”. (Cartea Genezei 26, 3)

 • Voi înmulţi descendența ta ca stelele cerului; îi voi da descendenței tale toate ţinuturile acestea şi vor fi binecuvântate toate neamurile pământului prin descendența ta, (Cartea Genezei 26, 4)
“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina