12. Spominjem se djela Jahvinih, sjeæam se tvojih pradavnih èudesa.

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina