14. što ih obeæaše usne moje, što ih usta moja u tjeskobi obrekoše.

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina