1. Hvalospjev. Davidov. $ALEF Slavit æu te, o Bože, kralju moj, ime æu tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka. $BET

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina