28. I blagoslovi ih Bog i reèe im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!"

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina