2. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina