14. I naðoše napisano u Zakonu što ga je Jahve naredio preko sluge Mojsija: "Sinovi Izraelovi neka borave pod sjenicama za sveèanosti u sedmom mjesecu."
“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina