12. I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili rijeèi koje su im objavljene.
“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina