12. I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili rijeèi koje su im objavljene.
“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina