2. Pridruži k sebi i svoju braæu od Levijeva plemena - tvoga pradjedovskog doma - neka ti se prikljuèe da ti poslužuju, tebi i tvojim sinovima s tobom, pred Šatorom svjedoèanstva.

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina