25. Potem zaś powiedział nam ojciec: Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności.

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina