4. A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina