23. I synów ich rozmnożyłeś jak gwiazdy na niebie, i zaprowadziłeś ich do ziemi, w której posiadanie wejść mieli - jak przyrzekłeś ich ojcom.
“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina