7. Winnicę moją uczynił pustkowiem, a moje drzewo figowe połupał; obnażył je zupełnie i porzucił, tak że gałęzie ich pobielały.
“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina