15. ἰδοὺ προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δι’ ἐμοῦ καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina