3. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ,
“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina