Found 581 Results for: nekem

 • Amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintettek, fölismerték az osztályrészemül jutott kegyelmet, az egyetértés jeléül kezüket nyújtották nekem és Barnabásnak: Mi apostolkodjunk a pogányok, õk meg a körülmetéltek körében. (Galatáknak írt levél 2, 9)

 • Hová tûnt a lelkesedésetek? Állítom, hogy ha módotokban lett volna, szemeteket vájtátok volna ki és adtátok volna nekem. (Galatáknak írt levél 4, 15)

 • Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. (Galatáknak írt levél 6, 14)

 • Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. (Galatáknak írt levél 6, 17)

 • Ennek lettem szolgája Isten kegyelmi adományából, amelyet hathatós erejével juttatott nekem. (Efezusiaknak írt levél 3, 7)

 • Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, (Efezusiaknak írt levél 3, 8)

 • amazok viszont vetélkedésbõl, és nem tiszta szándékkal hirdetik Krisztust, abban a hiszemben, hogy bilincseimben keserûséget okoznak nekem. (Filippieknek írt levél 1, 17)

 • Igyekszem hamarosan útnak indítani, hogy viszontlátva újra örüljetek neki, s nekem se kelljen szomorkodnom. (Filippieknek írt levél 2, 28)

 • Hiszen Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, az életét kockáztatta, hogy a nekem tett szolgálattal pótolja, amit ti nem tehettek. (Filippieknek írt levél 2, 30)

 • Egyébként, testvéreim, örüljetek az Úrban. Nekem nincs terhemre, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket pedig megerõsít. (Filippieknek írt levél 3, 1)

 • Nem az adomány a fontos nekem, hanem inkább a gyümölcse, amelyet majd bõségesen javatokra írnak. (Filippieknek írt levél 4, 17)

 • kinyilvánítsam, ahogyan nekem beszélnem kell. (Kolosszeieknek írt levél 4, 4)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina