Found 75 Results for: meghagyta

 • Ezért elküldtek Józsefhez és ezt üzenték: "Atyád halála elõtt meghagyta nekünk, (Teremtés könyve 50, 16)
 • József meghagyta testvéreinek: "Én meghalok. Isten majd meglátogat benneteket és visszavezet ebbõl az országból arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel megígért." (Teremtés könyve 50, 24)

 • Mózes összegyûjtötte Izrael fiainak egész közösségét, és így szólt hozzájuk: "Az Úr meghagyta, hogy ezt tegyük: (Kivonulás könyve 35, 1)

 • Majd vette a szegyet, és elvégezte a bemutatást az Úrnak. Ez a rész a beiktatás áldozatából Mózesnek jutott, ahogy az Úr Mózesnek meghagyta. (Leviták könyve 8, 29)

 • A szegyet és a jobb lapockát mint részesedést bemutatta az Úrnak, ahogy az Úr meghagyta Mózesnek. (Leviták könyve 9, 21)

 • Azok odamentek, és kivitték õket tiszta köntösükben a táboron kívülre, ahogy Mózes meghagyta. (Leviták könyve 10, 5)

 • Örök törvény legyen ez számotokra. Egy évben egyszer kell elvégezni Izrael fiain az engesztelés szertartását minden bûnükért." Úgy is tettek, ahogy az Úr Mózesnek meghagyta. (Leviták könyve 16, 34)
 • Áron fogta tehát (a füstölõt), ahogy Mózes meghagyta neki, és sietve a közösségbe vegyült, s csakugyan, a vész már megkezdte pusztítását a nép körében. Megfüstölte és feloldozta a népet. (Számok könyve 17, 12)

 • Nekem pedig meghagyta az Úr, hogy tanítsalak meg benneteket azokra a parancsokra és törvényekre, amelyekhez igazodnotok kell majd azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek. (Második Törvénykönyv 4, 14)

 • A papok, akik a ládát vitték, mindaddig a Jordán közepén álltak, míg minden le nem zajlott, amit az Úr parancsára Józsue a népnek mondott, egészen aszerint, ahogy Mózes meghagyta Józsuénak, s a nép sietve átkelt. (Józsue könyve 4, 10)

 • Amint Mózes meghagyta, Hebront Kálebnek adták, és õ kiirtotta onnét Enák három fiát. (Bírák könyve 1, 20)

 • Amikor felállt, hogy tovább tallózzék, Boász meghagyta szolgáinak: "Hagyjátok, hadd tallózzék a kévék között is, ne bántsátok! (Rut könyve 2, 15)
“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina