Found 13920 Results for: meg

 • Lám, ma elûztél a föld színérõl és el kell rejtõznöm elõled, hontalan és bujdosó leszek a földön, s bárki, aki rámtalál, megölhet." (Teremtés könyve 4, 14)
 • Az Úr azt válaszolta: Semmi esetre. Aki Kaint megöli, annak hétszeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Kainra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. (Teremtés könyve 4, 15)

 • Kain megismerte feleségét, az fogant, és Hénochot szülte. Várost épített, és azt fiáról Hénochnak nevezte. (Teremtés könyve 4, 17)

 • Leütöttem egy embert sebemért, egy ifjút sebhelyemért. Ha Kaint hétszer bosszulják meg, Lámechet hetvenhétszer." (Teremtés könyve 4, 24)

 • Ádám megismerte feleségét és az fiút szült neki, akit Szetnek nevezett, "mert - úgymond - Isten más utódot adott nekem Ábel helyett, akit Kain megölt." (Teremtés könyve 4, 25)

 • Férfinak és nõnek teremtette õket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte õket. (Teremtés könyve 5, 2)

 • Ádám Szet születése után még 800 évig élt, s fiai meg lányai születtek. (Teremtés könyve 5, 4)
 • Ádám egész életkora 930 esztendõt tett ki, akkor halt meg. (Teremtés könyve 5, 5)

 • Szet Enos születése után még 807 évig élt, s fiai meg lányai születtek. (Teremtés könyve 5, 7)

 • Szet egész életkora 912 évet tett ki, akkor halt meg. (Teremtés könyve 5, 8)

 • Enos Kenan születése után még 815 évig élt, és fiai meg lányai születtek. (Teremtés könyve 5, 10)

 • Enos egész életkora 905 évet tett ki, akkor halt meg. (Teremtés könyve 5, 11)
“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina