Found 49 Results for: magatok

 • Küldjetek haza egyet magatok közül, hogy hozza el öcséteket. Ti többiek addig foglyok maradtok. Így vizsgáljuk ki állítástokat, hogy komolyan veszitek-e az igazságot. (Teremtés könyve 42, 16)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Közöld Izrael fiaival: Magatok láttátok, hogy az égbõl beszéltem hozzátok. (Kivonulás könyve 20, 22)

 • és magatok után örökségül hagyhatjátok õket gyermekeitekre, hogy örök jogon az övéik legyenek. Õk lehetnek a rabszolgáitok, de testvéreitek fölött, Izrael fiai fölött nem rendelkezhettek kényetek-kedvetek szerint. (Leviták könyve 25, 46)

 • a föld lakóit mind ûzzétek ki magatok elõl. Minden bálványukat semmisítsétek meg, és öntött szobraikat is törjétek össze, sõt magaslati helyeiket is romboljátok le. (Számok könyve 33, 52)

 • Ha azonban nem ûzitek ki magatok elõl a föld lakóit mind, akiket meghagytok közülük, szálka lesznek a szemetekben és tüske az oldalatokban, szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen laktok majd, (Számok könyve 33, 55)

 • Ti is szeressétek az idegent! Mert Egyiptom földjén magatok is idegenek voltatok. (Második Törvénykönyv 10, 19)

 • Magatok éltétek át, nem fiaitok; õk nem tapasztalták meg és nem élték át - okulásul - az Úrnak, a ti Isteneteknek nagyságát, kezének erejét és kinyújtott karját. (Második Törvénykönyv 11, 2)

 • Mózes egybehívta egész Izraelt, s így szólt hozzájuk: "Magatok láttátok mind, amit az Úr szemetek láttára a fáraóval és egész országával tett Egyiptom földjén: (Második Törvénykönyv 29, 1)

 • hogy a föld népei megtudják, milyen hatalmas az Úr keze, s magatok is minden idõben féljétek az Urat, a ti Isteneteket." (Józsue könyve 4, 24)

 • Magatok pedig gondosan õrizkedjetek az elátkozottól! Nehogy kedvetek támadjon valamit is elsajátítani, ami átok alá esik, mert akkor Izrael egész táborát kiteszitek az átoknak, és nagy szerencsétlenséget hoztok rá. (Józsue könyve 6, 18)

 • Józsue akkor így szólt a néphez: "Ti vagytok a tanúk magatok ellen, hogy az Urat választottátok, s neki akartok szolgálni." Azt felelték: "Mi vagyunk a tanúk!" (Józsue könyve 24, 22)

 • Ha atyjuk vagy testvéreik idejönnek és panaszt emelnek ellenetek, ezt mondjuk nekik: Bocsássatok meg nekik, hogy úgy vették feleségüket, mint a háborúban. Ha ti magatok adtátok volna õket nekik, akkor ebben az esetben ti vétkeztetek volna." (Bírák könyve 21, 22)


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina