Found 491 Results for: lett

 • Jézus megfordult, ránézett és így szólt: "Bízzál leányom, a hited meggyógyított." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. (Máté evangéliuma 9, 22)

 • a kánai Simon és a karióti Júdás, aki késõbb árulója lett. (Máté evangéliuma 10, 4)

 • Ezzel az emberhez fordult: "Nyújtsd ki a kezed!" Kinyújtotta, és az éppen olyan egészséges lett, mint a másik. (Máté evangéliuma 12, 13)

 • Ott elváltozott elõttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. (Máté evangéliuma 17, 2)

 • Erre Jézus azt kérdezte: "Sose olvastátok az Írásban: A kõ, amelyet az építõk elvetettek, szegletkõvé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben. (Máté evangéliuma 21, 42)

 • Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik." (Máté evangéliuma 26, 24)

 • Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat: "Csendesedj! Némulj el!" A szél elült, s nagy nyugalom lett. (Márk evangéliuma 4, 39)

 • A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. (Márk evangéliuma 6, 26)

 • Ettek és jól is laktak, aztán fölszedték a maradékot: hét kosárral lett. (Márk evangéliuma 8, 8)

 • "S mikor a hetet a négyezernek, hány kosár lett tele a maradékkal, amit összeszedtetek?" "Hét" - mondták. (Márk evangéliuma 8, 20)

 • Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. (Márk evangéliuma 9, 3)

 • Az felordított, s heves rángatások közepette kiment belõle. A fiú olyan lett, mintha halott volna. Sokan úgy vélték, hogy meghalt. (Márk evangéliuma 9, 26)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina