Found 23 Results for: léptek

 • Ezért József intézõjéhez léptek, a ház bejárata elõtt megszólították, (Teremtés könyve 43, 19)
 • Áron kinyújtotta kezét a bottal, és ráütött a föld porára. Erre szúnyogok lepték el az embereket és az állatokat. Egész Egyiptomban minden por szúnyoggá változott. (Kivonulás könyve 8, 13)

 • Õk tehát vették a hamut a kemencébõl, a fáraó elé léptek és Mózes az ég felé szórta. Erre kelevények keletkeztek, amelyek emberen és állaton, mint a fekély, felfakadtak. (Kivonulás könyve 9, 10)

 • Valahányszor bementek a találkozás sátorába vagy az oltárhoz léptek, elõbb megmosakodtak, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. (Kivonulás könyve 40, 32)

 • S lám, most ti - a gonoszok ivadékai - atyáitok nyomdokaiba léptek, hogy fokozzátok az Úr haragját Izrael ellen. (Számok könyve 32, 14)

 • akkor az Úr ezeket a népeket mind kiûzi elõttetek, s nálatok nagyobb és hatalmasabb népeknek a birtokába léptek. (Második Törvénykönyv 11, 23)

 • Majd a pusztában vándorolt, megkerülte Edom és Moáb földjét és eljutott a Moáb földjérõl keletre esõ vidékre. Az Arnonon túl ütött tábort, de Moáb határát nem lépték át, mert hiszen az Arnon Moáb határa. (Bírák könyve 11, 18)
 • Erre a király hívatta a gibeonitákat és megkérdezte õket. A gibeoniták nem tartoztak Izrael fiai közé, hanem az ammoniták maradékai voltak. Izrael fiai esküvel megerõsített szövetségre léptek velük, de Saul - Izrael fiai és a júdeaiak iránti buzgalmában - mégis a vesztükre tört. (Sámuel II. könyve 21, 2)

 • Szolgái azonban eléje léptek és a lelkére beszéltek: "Atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is? Mennyivel inkább (meg kell tenned), hogy csak azt mondta neked: Fürödj meg és tiszta leszel." (Királyok II. könyve 5, 13)

 • Hadad halála után törzsfõnökök léptek fel Edomban: Timna törzsfõje, Alja törzsfõje, Jetet törzsfõje, (Krónikák I. könyve 1, 51)

 • Õk lépték át a Jordánt az elsõ hónapban, amikor mindenütt elöntötte partjait, s megfutamították a folyó mentén lakókat keleten és nyugaton. (Krónikák I. könyve 12, 16)

 • Õk is sorsvetés útján léptek szolgálatba, mind a fiatal, mind az öreg, a mester a tanítvánnyal. (Krónikák I. könyve 25, 8)
“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina