Found 10 Results for: gyermekeivel

  • Ments meg engem bátyám kezétõl, Ézsau kezétõl. Félek, hogy jön és legyõz engem, s az anyát gyermekeivel. (Teremtés könyve 32, 12)

  • A szolgálókat gyermekeivel az élre állította, utána Leát gyermekeivel, és végül Ráchelt Józseffel. (Teremtés könyve 33, 2)

  • Utánuk odament Lea a gyermekeivel és meghajolt. Végül Ráchel lépett elõ Józseffel, és meghajtotta magát. (Teremtés könyve 33, 7)

  • Akkor menjen el gyermekeivel együtt, térjen vissza nemzetségéhez, és kapja vissza atyáinak birtokát. (Leviták könyve 25, 41)

  • Ha ilyen módon nem váltották ki, a jubileumi évben szabaddá válik gyermekeivel együtt. (Leviták könyve 25, 54)

  • A szegénynek azonban nem volt egyebe, csak egy kis báránya, vette magának. Etette, úgyhogy megnõtt, vele magával és gyermekeivel. Evett a kenyerébõl és ivott a poharából. Az ölében aludt, s olyan volt, mintha a lánya lett volna. (Sámuel II. könyve 12, 3)

  • Amikor anyja is meghalt, Tóbiás az apja mellé temette el. Aztán feleségével és gyermekeivel Médiába költözött. Ekbatanában lakott Ráguelnél, az apósánál. (Tóbiás könyve 14, 12)

  • gyermekeivel, feleségével és nyájával együtt, hogy ott letelepedjék, mert a baj rájuk nehezedett. (Makkabeusok I. könyve 2, 30)

  • ezért csatakiáltás hallatszik városaidban, s minden erõdöd elpusztul, mint akkor, amikor Salmán elpusztította Bet-Arbelt az ütközet napján: az anyát eltiporták gyermekeivel együtt. (Ozeás könyve 10, 14)

  • Hágár ugyanis az Arábiában fekvõ Sínai-hegyet jelenti, s a mai Jeruzsálemnek felel meg, amely gyermekeivel együtt szolgasorsban él. (Galatáknak írt levél 4, 25)


“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina