Found 52 Results for: bûnösök

 • Késõbb így szóltak egymáshoz: "Valóban bûnösök vagyunk öcsénk miatt. Láttuk lelkének kínját, amikor kérlelt bennünket, de nem hallgattunk rá. Ezért ért bennünket ez a csapás." (Teremtés könyve 42, 21)

 • Ha szívetek, lelketek mélyébõl hozzá tértek, s igaz életet éltek színe elõtt, felétek fordul, és nem födi el elõletek arcát. Fontoljátok meg, mit tett veletek, s fennhangon magasztaljátok. Mondjatok köszönetet az igazságos Úrnak, magasztaljátok az örökkévalóság Királyát! Számkivetésem földjén én is dicsõítem, hirdetem hatalmát és nagyságát a bûnös népnek. Térjetek meg, bûnösök, igaz tetteket vigyetek végbe színe elõtt. Ki tudja, talán hozzátok is irgalmas lesz és megkönyörül rajtatok. (Tóbiás könyve 13, 6)

 • A földet a bûnösök kezébe adta, maga fogta be bíráiknak szemét. Vagy talán nem õ az? Ki volna, ha nem õ? (Jób könyve 9, 24)

 • Ha úgyis a bûnösök közt van a helyem, mit is töröm magam hasztalan. (Jób könyve 9, 29)

 • Hasznod van tán abból, ha erõszakhoz nyúlsz, kezed remekmûvét hogyha meggyalázod, a bûnösök terveit meg jóváhagyod? (Jób könyve 10, 3)

 • Isten kiszolgáltat a gonosztevõknek, a bûnösök kezébe hagy esnem. (Jób könyve 16, 11)

 • Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bûnösök útján és nem vegyül a csúfot ûzõk közé. (Zsoltárok könyve 1, 1)

 • A bûnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében. (Zsoltárok könyve 1, 5)

 • Lám, a bûnösök feszítik íjukat, nyilat helyeznek a húrra, hogy az igaz szívûeket a sötétben leterítsék. (Zsoltárok könyve 11, 2)

 • A bûnösök kardot rántanak s íjat feszítenek, hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár. hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét. (Zsoltárok könyve 37, 14)

 • A bûnösök ellenben elpusztulnak, a gonoszok hada elenyészik. (Zsoltárok könyve 37, 38)

 • Akkor utat mutatok majd a tévelygõknek, és megtérnek hozzád a bûnösök. (Zsoltárok könyve 51, 15)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina