Found 34 Results for: bõven

 • Majd hozzáfûzte: "Szalma és takarmány bõven van nálunk és hely is éjjeli szállásra." (Teremtés könyve 24, 25)

 • Naftali felõl így beszélt: "Naftalinak bõven jusson a szeretetbõl, Töltse el az Úr áldása. Legyen övé a tenger és a dél." (Második Törvénykönyv 33, 23)

 • Én, Tobit, egész életemben igaz úton jártam, s a jót tettem. Bõven osztottam alamizsnát testvéreimnek és azoknak az embereknek, akik velem együtt kerültek az asszírok országába, Ninivébe. (Tóbiás könyve 1, 3)

 • Ezáltal viseli gondját a népeknek, így látja el õket bõven táplálékkal. (Jób könyve 36, 31)

 • Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hûek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bõven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek. (Zsoltárok könyve 31, 24)

 • A felhõk bõven öntötték a vizet, a felhõk megdördültek, nyilaid szétrepültek. (Zsoltárok könyve 77, 18)

 • Megrepesztette a sziklát a pusztában, s a kicsorduló forrásból bõven adott inni. (Zsoltárok könyve 78, 15)

 • Patakokat csalt elõ a sziklából, és vizüket bõven árasztotta. (Zsoltárok könyve 78, 16)

 • Csûreink teljenek meg gazdagon, mindenféle gyümölcs bõven legyen bennük! Juhaink szaporodjanak ezerszeresen, s tízezerszeresen legelõinkön! (Zsoltárok könyve 144, 13)

 • Van, aki bõven ad, mégis gazdagabb lesz, a másik meg kapzsi, mégis szegényedik. (Példabeszédek könyve 11, 24)

 • Ne szeresd az alvást, nehogy elszegényedj, nyisd ki a szemed és bõven lesz kenyered! (Példabeszédek könyve 20, 13)

 • a szolgát, ha belõle király lesz, a bolondot, ha bõven dúskál a kenyérben, (Példabeszédek könyve 30, 22)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina