Found 24 Results for: akiben

 • A fáraó így szólt szolgáihoz: "Találhatnánk más olyan embert ezen kívül, akiben Isten szelleme van?" (Teremtés könyve 41, 38)

 • Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: "Vedd Nun fiát, Józsuét - õ olyan ember, akiben lélek van -, tedd rá kezedet, (Számok könyve 27, 18)

 • minden imát, minden könyörgést, amit egynek is kiejt a szája, amint mindig akad valaki, akiben fölébred a lelkiismeret, úgyhogy kitárja kezét a templom felé; (Királyok I. könyve 8, 38)

 • "Mondjátok meg Hiszkijának, Júda királyának: Ne hagyd, hogy becsapjon Istened, akiben bizakodol, amikor azt gondolod: Jeruzsálem nem kerül Asszíria királya kezére. (Királyok II. könyve 19, 10)

 • Még a barátom is, akiben megbíztam, aki együtt ette kenyeremet velem, az is ellenem emelte a sarkát. (Zsoltárok könyve 41, 10)

 • De te voltál az, aki társam vagy, te lettél ellenségem, akiben megbíztam, (Zsoltárok könyve 55, 14)

 • Azután Mattatiás hangosan felszólította a várost: "Akiben még van buzgalom a törvény iránt, és hûségesen kitart a szövetség mellett, az kövessen!" (Makkabeusok I. könyve 2, 27)

 • Küldj ezért oda egy férfit, akiben megbízol! Menjen és gyõzõdjék meg minden bajról, amit nekünk és a király országának okozott, és büntesse meg (a tetteseket) és azokat is mind, akik támogatták õket." (Makkabeusok I. könyve 7, 7)

 • "Mondjátok meg Hiszkijának, Júda királyának: Nehogy csalódj Istenedben, akiben bizakodol, azt gondolván, hogy nem kerülhet Jeruzsálem az asszírok királyának a kezére! (Izajás könyve 37, 10)

 • Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek. (Izajás könyve 42, 1)

 • Nem akad köztük, aki elgondolkodna; akiben értelem és belátás volna és így szólna: "A felét elégettem a tûzben, a parazsán kenyeret sütöttem, sõt húst is sütöttem és megettem. A maradékából meg bálványt faragjak, hogy egy fatuskó elõtt boruljak le?" (Izajás könyve 44, 19)

 • Végül elém járult Dániel, akit istenem neve után Béltsacárnak is hívnak, s akiben Isten szent lelke lakik. Elmondtam neki az álmomat: (Dániel könyve 4, 5)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina