Found 5395 Results for: aki

 • Akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az õ fiával játszik. (Teremtés könyve 21, 9)

 • Akkor ezt mondta neki: "Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égõáldozatul azon a hegyen, amelyet majd megnevezek neked." (Teremtés könyve 22, 2)

 • Efron éppen a hetiták között ült. A hetita Efron válaszolt Ábrahámnak az összes hetita jelenlétében, aki eljött a város kapujához: (Teremtés könyve 23, 10)

 • az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába. (Teremtés könyve 23, 18)

 • Akkor Ábrahám így szólt háza legidõsebb szolgájához, aki egész vagyonát kezelte: "Tedd kezedet a csípõm alá! (Teremtés könyve 24, 2)

 • Megesketlek az Úrra, az ég Istenére és a föld Istenére, hogy nem veszel feleséget fiam számára a kánaániták lányai közül, akik között lakom. (Teremtés könyve 24, 3)

 • Az Úr, az ég Istene és a föld Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonaim földjérõl, aki beszélt hozzám és megesküdött nekem: Ezt a földet utódaidnak adom, õ majd elõtted küldi angyalát, hogy feleséget hozhass onnan a fiamnak. (Teremtés könyve 24, 7)

 • Ha az a lány, akinek szólok: Nyújtsd a korsódat, hadd igyam, azt feleli: Igyál, tevéidet is megitatom, akkor kiválasztottad azt szolgád, Izsák számára. Errõl fogom megismerni, hogy jóságosnak mutatkoztál uram iránt. (Teremtés könyve 24, 14)

 • Még mielõtt végigmondta volna, kijött Rebekka, aki Ábrahám testvére, Nachor felesége, Milka fiának, Betuelnek a leánya volt, s vizeskorsó volt a vállán. (Teremtés könyve 24, 15)

 • A lány külsõre nagyon szép volt, hajadon, aki még nem volt együtt férfival. Lement a forráshoz, megtöltötte korsóját és ismét feljött. (Teremtés könyve 24, 16)

 • "Betuel lánya vagyok - felelte -, Milka fiáé, akit õ Nachornak szült." (Teremtés könyve 24, 24)

 • és mondta: "Áldott legyen az Úr, uramnak, Ábrahámnak Istene, aki nem vonta meg szeretetét és hûségét uramtól. Az Úr egyenesen uram testvérének házába vezetett." (Teremtés könyve 24, 27)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina